หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนา การเรียน การสอน
   
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางงานพระราชพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทำการเกษตรแก่เกษตรกร
   
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการคมนาคมให้สะดวกและปลอดภัย
   
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
   
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
   
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน