หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 086-193-7630
1
2
3
 
 
 
 


นายกฤศพรต สัตยประกอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
โทร : 098-9947461
 
กองคลัง
 


นางสาวปัณฑิตตา จิวาลักษณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางอริศรา อ่อนน้อม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นายจรรยา วันมหาใจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางภัททิยา ตุ่นคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสุกานดา ปัญญาใจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางโสภา มูลวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ