หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 


นายอนุรักษ์ รูปสม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอรยา ดวงมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายรุ่งโรจน์ ใจกระจ่าง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวภัคจิรา วังชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเดชาธร จิตมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายสุเกียรติ จันตะปะตุ
พนักงานตกแต่งสวน


นายปิยะพงษ์ สุริยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์