หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 


จ่าสิบเอกปาหนัน จูงใจ
ปลัด อบต. แม่ยม
 
สำนักปลัด
 


นายอนุรักษ์ รูปสม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวอรยา ดวงมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายรุ่งโรจน์ ใจกระจ่าง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวปารณีย์ หล่ายห้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวภัคจิรา วังชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางกัลยา คู้ลู้
ครู


นายชัยชาญ เทพจันทร์
พนักงานขับรถยนต์