หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 


นายวิเชียร วงศ์ฉายา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
โทร : 093-1367812
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอนุรักษ์ รูปสม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่ยม
โทรศัพท์ 094-7585252


นางสาวปัณฑิตตา จิวาลักษณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 093-6870452


นายวิเชียร วงศ์ฉายา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 093-1367812