หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 086-193-7630
1
2
3
 
 
 
 
บึงยมหลง (หนองบัวลอย)
ต้นตะเคียน
 
 
ตะกร้าจักสาน
 

 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ค. 2557
 
 
 
 
  สังคมหมู่บ้านในตำบลแม่ยม มีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีการทำเกษตรกรรม และการประมงประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ก่อให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบล แม่ยม นับถือศาสนา พุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีวัด 2 แห่ง ได้แก่
 
วัดนันทาราม หมู่ที่ 1
 
วัดหนองกลาง หมู่ที่ 3
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง
 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง
    ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนันทาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 แห่ง
    ได้แก่ โรงเรียนบ้านนันทาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
 
ศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยม จำนวน 1 แห่ง
 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน จำนวน 67 แห่ง
 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น ร้อยละ 100
 
 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 50 คน
 
อาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 98 คน
 
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 8 เครื่อง
 
รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน
 
 
 
งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮแห่ตุงหลวง จัดงานบริเวณวัดพระธาตุช่อแฮ ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ – 15 ค่ำ เดือน 4 (เดือน 6 เหนือ ราวปลายเดือนมีนาคมของทุกปี)
 
งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (เดือน 10 เหนือ) ของปีในในแต่ละหมู่บ้าน
 
งานเทศกาลลอยกระทง จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี ณ บริเวณข้างร่องเบิก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม
 
ประเพณีรดน้ำดำหัว กำหนดให้มีขึ้นกลางเดือน 7 เหนือ เดือน 5 ใต้ นับเวลาตามระบบสุริยคติ ตรงกับวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี
 
ประเพณีนับถือผีปู่ย่า ประกอบพิธีในเดือน 5 เหนือ (เดือน 3 ใต้) ขึ้น 5 ค่ำ หรือเดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ใต้) ระหว่างขึ้น 6-12 ค่ำ