หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 086-193-7630
1
2
3
 
 
 
คู่มือประชาชน
     
 
     

ประกาศใช้คู่มือประชาชน
  

1. การลงทะเบียนและยื่นคำรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  

2. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  

3. การลงทะเบียนและยื่นคำรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
  

4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  

5. การรับชำระภาษีป้าย
  

7. การจดทะเบียนพาณิชย์
  

8. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( ตั้งใหม่ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

9. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( ตั้งใหม่ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ( ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด ) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์
  

10. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( ตั้งใหม่ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
  

11. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
  

12. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

13. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ( ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด ) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
  

14. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
  

15. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( เลิกประกอบพาณิชยกิจ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
  

16. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( เลิกประกอบพาณิชยกิจ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

17. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( เลิกประกอบกิจการพาณิชย์ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ( ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด ) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
  

18. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( เลิกประกอบพาณิชยกิจ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
  

19. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  

20. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  
  (1)     2