หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) [ 30 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) [ 12 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 137  
 
  (1)