หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
รายงานการเงิน
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม 2564 ) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2563 ) [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานงบแสดงสถานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 123  
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 129  
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ปรับแผนการใช้จ่ายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 133  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
แผนการใช้จ่ายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 4 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)