หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรับ - ส่ง หนังสือราชการ [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)