หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานงบแสดงสถานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ปรับแผนการใช้จ่ายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 107  
 
  (1)     2