หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
ปรับแผนการใช้จ่ายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 4 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 3 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 2 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 1 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการใช้จ่ายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)