หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : การบริหารงานบุคคล ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
การบริหารงานบุคคล   รับโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  7 เม.ย. 2564 42
การบริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  16 ก.พ. 2564 125
การบริหารงานบุคคล   รับโอนย้ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  15 ก.พ. 2564 159
การบริหารงานบุคคล   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ( พ.ศ. 2564 - 2566 )  29 ก.ย. 2563 162
การบริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564 - 2566 )  29 ก.ย. 2563 159
การบริหารงานบุคคล   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  25 มิ.ย. 2563 72
การบริหารงานบุคคล   การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งใหม่  25 มิ.ย. 2563 54
การบริหารงานบุคคล   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2  4 มิ.ย. 2563 27
การบริหารงานบุคคล   ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1   16 เม.ย. 2563 115
การบริหารงานบุคคล   ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  16 เม.ย. 2563 245
  (1)     2      3      4