หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 

 
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหนองบัวลอย  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 9 เมษายน 2564 ตามที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหนองบัวลอย ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าบัวลอย  หมู่ที่  4 ตำบลแม่ยม แล้ว
จึงขอเผยแพร่รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบผลการดำเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่เผยแพร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 13.02 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 75 ท่าน