หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนันทาราม ประจำปีการศึกษา 2564  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนันทาราม  ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก  อายุระหว่าง  2  ถึง 6 ปี เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนันทาราม  ประจำปีการศึกษา  2564 โดยเปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2564 ถึง 30  เมษายน  2564  นั้น
บัดนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนันทาราม ได้ดำเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนันทาราม  ประจำปีการศึกษา  2564  จำนวน 12  คน  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ค. 2564 เวลา 09.38 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 219 ท่าน