หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 

 
ประชาชาคม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหนองบัวลอย  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 30  มีนาคม 2564 นายเงิน จันตะปะตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.  2548 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหนองบัวลอย ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าบัวลอย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 11.48 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X