หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 

 
Big Cleaning Day ถนนสายต้นค่า-หนองกลาง ( สายเก่า )  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่  8  เมษายน  2564  นายเงิน  จันตะปะตุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม พร้อมข้าราชการ พนักงาน ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนบ้านต้นค่า หมู่ที่ 2 บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 3 ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนสายต้นค่า-หนองกลาง ( สายเก่า ) บ้านต้นค่า หมู่ที่ 2 โดยการแผ้วถางวัชพืชสองข้างถนน เพื่อให้สะดวกในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านทั้งสองหมู่

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 13.12 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 13 ท่าน