หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 081-884-9646
1
2
3
 
 
 
 

 
การชำระภาษี ปี 2563  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การชำระภาษี  ปี 2563  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
1. ภาษีป้าย ชำระได้ตามปกติเหมือนทุกปี
2. ภาษีบำรุงท้องที่ ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้สำหรับผู้ไม่เคยเสียภาษี
3. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยกเลิกแต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้สำหรับผู้ไม่เคยเสียภาษี
4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 2563
ขยายระยะเวลาการชำระภาษีเป็นภายใน เดือนสิงหาคม 2563 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ             และเงินเพิ่มหากชำระภาษีภายในกำหนด

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 15.36 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 60 ท่าน