หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 081-884-9646
1
2
3
 
 
 
 

 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม  ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร  ทั้งในมิติด้านการวางแผนกำลังคน  การเตรียมอัตรากำลังคน  การสรรหาคนดีและคนเก่ง  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม  การสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2562 เวลา 13.53 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 48 ท่าน