หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
การเข้าใช้บริการ สายตรง นายก อบต.  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการสายตรง นายก อบต.แม่ยม  ในเวปไซต์ของ อบต.แม่ยม  โดยการเข้าเวปไซต์ของ อบต.เม่ยม  เลือกหัวข้อ ติดต่อ อบต. เลื่อนลงเลือก หัวข้อ ติดต่อนายก อบต. ก็จะเข้าสู่บริการ สายตรงนายก  หรือเลือก หัวข้อ รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์  ก็สามารถเข้าสู่บริการ สายตรงนายก ได้เช่นเดียวกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 17.11 น. โดย คุณ อรยา ดวงมณี

ผู้เข้าชม 20 ท่าน