หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 081-884-9646
1
2
3
 
 
 
 


นายวิพล ชัยมงคล
ประธานสภา อบต.แม่ยม
 


นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ
รองประธานสภา อบต.


จ่าสิบเอกปาหนัน จูงใจ
เลขานุการสภา อบต.แม่ยม
 
 


นายวีระยุธ หงษ์สาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายผิน ไชยจันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสิงห์คาร อุทธวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางบุญปั๋น วรรณา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางแสงเดือน บุญเรือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางชุมพร หงษ์สาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4