หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 


นางณัฐชา มหาวงศ์
ประธานสภา อบต.แม่ยม
โทร : 061-0907582
 


นายอนุชา แก้วไชย
รองประธานสภา อบต.
โทร : 089-5571558


นางบุญปั๋น วรรณา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 086-1160222
 
 


นางชุมพร หงษ์สาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 086-1804555


นายวิชาญ สืบสาย
สามาชิก สภา อบต.แม่ยม หมู่ที่ 4
โทร : 082-7587792


นางสุพัตรา พรสิทธิ์
เลขานุการ สภา อบต.แม่ยม
โทร : 083-9531810