หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 


นายวิพล ชัยมงคล
ประธานสภา อบต.แม่ยม
โทรศัพท์ 081-0285967
 


นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ
รองประธานสภา อบต.
โทรศัพท์ 086- 1937630


จ่าสิบเอกปาหนัน จูงใจ
เลขานุการสภา อบต.แม่ยม
โทรศัพท์ 064-0196113
 
 


นายวีระยุธ หงษ์สาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ 081- 7243992


นายผิน ไชยจันทร์ดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ 089-7018340


นายสิงห์คาร อุทธวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 090-3209949


นางบุญปั๋น วรรณา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 086-1160222


นางแสงเดือน บุญเรือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ 087-1782634


นางชุมพร หงษ์สาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ 086-1804555