หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2553  [ 4 มี.ค. 2553 ]   
 
การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ  [ 4 มี.ค. 2553 ]   
 
อปท. ที่มีความต้องการแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 23,000 ล้านบาท ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ (แผนการเบิกจ่าย)  [ 3 มี.ค. 2553 ]   
 
อปท. ที่มีความต้องการแก้ไขโครงการไทยเข้มแข็ง 23,000 ล้านบาท ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ (1)  [ 3 มี.ค. 2553 ]   
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การยรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจาการขอใช้บัญชี  [ 2 มี.ค. 2553 ]   
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง ย้ายพนักงานส่วนตำบลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  [ 2 มี.ค. 2553 ]   
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554)  [ 2 มี.ค. 2553 ]   
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/53 เรื่อง การปรับปรุง/เปลี่ยน กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555)  [ 2 มี.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1343      1344      1345     (1346)     1347      1348      1349     ....หน้าสุดท้าย >> 1367