หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดจากบ้านนางคำปัน ทาระเนตร์ถึงบ้านนายปี๋ ทาระเนตร์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างใน 0.30 เมตร ลึกในโล่งเฉลี่ย 0.30-0.50 เมตร ยาว 58 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสาย บ้านปากห้วยถึงบ้านนายอนุสรณ์ แข็งแรง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สนามชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก ชนิดจัดหาทั่วไป จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26