หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม ชนิดจัดหาทั่วไป จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 165 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ บริเวณบ้านนางเหนี้ยม ร่มเย็นถึงร่องเอี่ยน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ รองรับผู้โดยสาร จำนวน 50 ที่นั่ง เพื่อเดินทางไป-กลับระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2566 ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนครัวตาน ตามโครงการจัดงานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณหน้าวัด นันทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 165 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ บริเวณบ้านนางเหนี้ยม ร่มเย็นถึงร่องเอี่ยน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนานางยุพา หงส์สีธิถึงนานายอนุชา แก้วไชย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 2.25-2.75 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงอเนกประสงค์ ชนิดจัดหาทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22