หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสวนนายเอกรัตน์ จันตะปะตุถึงที่สาธารณะวัดบ้านนันทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ Economy Package ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดบริเวณบ้านนันทาราม หมู่ที่ 1,บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 3และบ้านท่าบัวลอย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานพร้อมตรวจเช็คระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน ชนิดจัดหาทั่วไป คุณสมบัติพื้นฐานไม่ต่ำกว่า ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่กักตัวระดับตำบลแม่ยม (Local Quarantine) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณต้นมะม่วงหัวหลมถึงนานายชม บรรลือ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายบุญช่วย หนองหลิ่งถึงบ้านนายอนุสรณ์ แข็งแรง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและตลิ่งห้วยร่องเบิก บริเวณนานายเหวี่ยน ดอกจำปา หมู่ที่ 1 โดยวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 44 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อและถมดินริมตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณประปาบ้านต้นค่า หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด [ 22 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3