หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกำจัดวัชพืชหยั่งรากลึก ขุดลอกดินโคลน และสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณหนองบัวลอย หมู่ที่ 4 บ้านท่าบัวลอย ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ถนนรอบหนองหล่ม บ้านต้นค่า หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม กว้าง 4 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 13,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก [ 9 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดตกแต่งองค์พระธาตุ,จัดทำของบวงสรวง,จัดพิธีบวงสรวงและจัดหาวัสดุประกอบพิธีทางศาสนาตามโครงการจัดงานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(กิจกรรมประเพณีนมัสการพระธาตุศรีนันตา ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างเลี้ยงรับรองในการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาติดตั้งโครงป้ายและติดป้ายประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม(อย่างไม่เป็นทางการ) ป้ายขนาดสูง 3.20 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนลอยกระทง ,จัดโคมไฟ+ตะกียงประดับสถานที่ลอยกระทง พร้อมรื้อถอนจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยหล้งเสร็จงาน ในกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทงของหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณริมแม่น้ำยม ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อธงชาติขนาด 60x90 เซนติเมตร จำนวน 83 ผืน ธงประจำพระองค์(ธงสีม่วงอักษรพระนามย่อ ส.ส)ขนาด 60x90 เซนติเมตร จำนวน 82 ผืนและเสาธง สูง 2 เมตร จำนวน 185 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9