หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 8 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 8 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 8 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ส.ค. 2563 ]โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 8 สาย [ 21 ก.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายวิชาญ สืบสายถึงบ้านนางสุรีย์ สืบแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 447 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดโต๊ะหมุ่บูชา,ประดับธงและประดับผ้าระบาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]

  (1)