หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวน,จัดทำเวทีพร้อมอัฒจันทร์,จัดเตรียมบริเวณที่พักนักกีฬาและกองเชียร์พร้อมเครื่องเสียง ของสีฟ้า บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลแม่ยม (กีฬาพื้นบ้านทางน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวน,จัดทำเวทีพร้อมอัฒจันทร์,จัดเตรียมบริเวณที่พักนักกีฬาและกองเชียร์พร้อมเครื่องเสียง ของสีชมพู บ้านท่าบ้วลอย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลแม่ยม(กีฬาพื้นบ้านทางน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวน.จัดทำเวทีพร้อมอัฒจันทร์,จัดเตรียมบริเวณที่พักนักกีฬาและกองเชียร์พร้อมทเครื่องเสียง ของสีฟ้า บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลแม่ยม (กีฬาพื้นบ้านทางน้ำ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวน,จัดทำเวทีพร้อมอัฒจันทร์,จัดเตรียมสถานที่พักนักกีฬาและกองเชียร์พร้อมเครื่องเสียง ของสีส้ม บ้านนันทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในการจัดจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลแม่ยม (กีฬาพื้นบ้านทางน้ำ) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวน,จัดทำเวทีพร้อมอัฒจันทร์,จัดเตรียมบริเวณที่พักนักกีฬาและกองเชียร์พร้อมเครื่องเสียง ของสีชมพู บ้านหนองบัวลอย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลแม่ยม(กีฬาพื้นบ้านทางน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวน,จัดทำเวทีพร้อมอัฒจันทร์,จัดเตรียมที่พักนักกีฬาและกองเชียร์พร้อมเครื่องเสียง ของสีเขียว บ้านต้นค่าและบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลแม่ยม(กีฬาพื้นบ้านทางน้ำ) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลแม่ยม (กีฬาพื้นบ้านทางน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ณ หนองบัวลอย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังเสร็จงานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับกองอำนวยการตลอดงานในการจัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลแม่ยม(กีฬาพื้นบ้านทางน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บึงยมหลง (หนองบัวลอย) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 ตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนดพร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังเสร็จงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [ 11 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17