หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยจากครัวเรือนหมู่ที่ 1-4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม โดยสัปดาห์หนึ่งต้องดำเนินการจัดเก็บขยะทุกหมู่บ้าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจะเก็บวันจันทร์ของสัปดาห์นั้นๆ เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้าวเหมากำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ ขยะมุลฝอยจากครัวเรือน หมู่ที่1-4 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ขยะโดยประมาณ 20 ตัน/เดือน เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 เดือนละ 9,400 บาท(เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมากำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ ขยะมูลฝอยจากครัวเรือน หมู่ที่ 1-4 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ขยะโดยประมาณ 20 ตัน/เดือน เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 เดือนละ 9,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยจากครัวเรือน หมู่ที่ 1-4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยสัปดาห์หนึ่งต้องดำเนินการจัดเก็บขยะทุกหมู่บ้าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเก็บวันจันทร์ของสัปดาห์นั้น ๆ เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมากำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ ขยะมูลฝอยจากครัวเรือน หมู่ที่ 1-4 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ขยะโดยประมาณ 20 ตัน/เดือน เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 เดือนละ 9,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยจากครัวเรือน หมู่ที่ 1-4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยสัปดาห์หนึ่งต้องดำเนินการจัดเก็บขยะทุกหมู่บ้าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเก็บวันจันทร์ของสัปดาห์นั้น ๆ เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้าวเหมากำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ ขยะมุลฝอยจากครัวเรือน หมู่ที่1-4 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ขยะโดยประมาณ 20 ตัน/เดือน เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 เดือนละ 9,400 บาท(เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน)และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเติมรถจักรยานยนต์,เครื่องตัดหญ้า,รถ อปพร.,รถยนต์ส่วนกลางและรถบรรทุกอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้า ของ อบต.แม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมากำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบขยะมูลฝอยจากครัวเรือน หมู่ที่1-4 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ขยะโดยประมาณ 20 ตัน/เดือน เดือนตุลาคม 2564ถึงเดือนกันยายน 2565 เดือนละ 9,400 บาท(เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยจากครัวเรือน หมู่ที่1-4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ให้ดำเนินการจัดเก็บวันจันทร์ของสัปดาห์นั้นๆ เดือนละ 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7