หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาก่อสร้างฉากกั้นบริเวณด้านหลังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดยาว ไม่น้อยกว่า 22 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านนายบุญช่วย หนองหลิ่งถึงวัดหนองกลาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกลาง ตำบลแม่ยม กว้างเฉลี่ย 3.00-7.40 เมตร ยาวรวม 555 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,713 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [ 4 เม.ย. 2567 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณนานางวรรณ บุตรชา ถึงห้วยร่องปรุ่ง หมู่ที่ 2 บ้านต้นค่า ตำบลแม่ยม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 มิลลิลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด คือ เหรียญห้อยคอ,การ์ดลงทะเบียน,เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา ขนาด 3 ซีซี และมีการระบุวันหมดอายุในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 258 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]จ้างจ้างเหมาถมดินข้างฝายกั้นน้ำห้วยร่องฟอง บริเวณสวนนายกาศ วงศ์ฉายา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 410 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูบริเวณนานายชม บรรลือถึงนานายเชิด เทพจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ลึกใน 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวรวม 270 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตรานมโรงเรียน ประเภท ยูเอชที ชนิดจืด บรรจุ 200มล./กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ป.6 โรงเรียนบ้านนันทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 48 คน เป็นเวลา 29 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2567-15 พฤษภาคม 2567) จำนวน 1,392 กล่อง กล่องละ 8.13 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยูบริเวณนานายชม บรรลือถึงนานายเชิด เทพจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ลึกใน 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวรวม 270 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 31