หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 086-193-7630
1
2
3
 
 
 
 
ตำบลแม่ยมได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2532 โดยตำบลแม่ยมได้แบ่งแยกมาจากตำบลวังธงและตำบลท่าข้ามตำบลและ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านนันทาราม และ หมู่ที่ 4 บ้านท่าบัวลอย แยกมาจากตำบลท่าข้าม ส่วนหมู่ที่ 2 บ้านต้นค่า และ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกลางแยกมาจากตำบลวังธงเหตุผล เนื่องจากลักษณะภูมิศาสตร์ ซึ่งหมู่บ้านของตำบลแม่ยมอยู่ทางทิศตะวันออกของลำน้ำแม่ยม ส่วนตำบลท่าข้ามและวังธงอยู่ทางทิศตะวันตกของลำน้ำแม่ยม โดยการแบ่งแยกหมู่บ้านนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2532
ตำบลแม่ยมได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2532 โดยตำบลแม่ยมได้แบ่งแยกมาจากตำบลวังธงและตำบลท่าข้ามตำบลและ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านนันทาราม และ หมู่ที่ 4 บ้านท่าบัวลอย แยกมาจากตำบลท่าข้าม ส่วนหมู่ที่ 2 บ้านต้นค่า และ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกลางแยกมาจากตำบลวังธง เหตุผลเนื่องจากลักษณะภูมิศาสตร์ ซึ่งหมู่บ้านของตำบลแม่ยมอยู่ทางทิศตะวันออกของลำน้ำแม่ยม ส่วนตำบลท่าข้ามและวังธงอยู่ทางทิศตะวันตกของลำน้ำแม่ยม โดยการแบ่งแยกหมู่บ้านนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2532 และต่อมาตำบลแม่ยมได้ยกฐานะประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542 เป็นต้นมา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่2 ตำบล แม่ยม อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ 54000 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ประมาณ 10กิโลเมตร มีเนื้อที่พื้นรับผิดชอบประมาณ 12.78 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,990 ไร่
  ทิศเหนือ ติดต่อ เขตเทศบาล ตำบลวังหงส์ ,เทศบาลตำบลแม่หล่าย  
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลทุ่งโฮ้ง และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว
  ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตเทศบาล ตำบลทุ่งโฮ้ง และเขตเทศบาลตำบลแม่หล่าย  
ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง
 
ประชากร ทั้งสิ้น 2,012 คน 708 ครัวเรือน ประกอบด้วย

ชาย จำนวน 953 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37

หญิง จำนวน 1,059 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 157.43 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำยม มีน้ำทั่วถึงเป็นบางแห่ง มีชุมชนหนาแน่นเป็นแห่งๆ ภูมิประเทศประกอบด้วยพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 4,798 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทำนา 2,375 ไร่ พื้นที่ทำสวน 2,423 ไร่ และเป็นพื้นที่สำหรับปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่สาธารณะ 3,192 ไร่ โดยมีหนองน้ำตามธรรมชาติอันเนื่องจากกระแสน้ำยมเปลี่ยนทิศทาง จำนวน 4 หนองน้ำ
 
สภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม มีลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู หรือแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือแบบสะวันนา (Tropical Savanna) ซึ่งเป็นร่องอากาศเขตร้อน จึงมีอากาศร้อนตลอดปีมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้ง ฤดูฝนมีฝนตกยาวนาน 5 - 6 เดือน ฤดูแล้งมีความชื้นน้อย พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าเมืองร้อน โดยฤดูร้อนเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม เป็นช่วงที่ท้องฟ้าโปร่ง และอากาศร้อนอบอ้าวมาก ส่วนในฤดูฝนเริ่มประมาณ ปลายเดือนพฤษภาคม – กันยายน มีฝนตกชุก เพราะเกิดจากร่องความกดอากาศต่ำที่เลื่อนขึ้นลงตามลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย และฤดูหนาวเริ่มประมาณต้นเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากประเทศจีน โดยหนาวมากในตอนกลางคืนถึงเช้ามืด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนันทาราม 317 340 657 215  
2   บ้านต้นค่า 181 205 386 163
  3   บ้านหนองกลาง 114 124 238 90  
4   บ้านท่าบัวลอย 341 390 731 240
    รวม 953 1,059 2,012 708
 
 
  พืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูก ได้แก่
 
ข้าวนาปี
ถั่วเหลือง
ใบยาสูบ
 
ข้าวโพด
ลำไย
แตงไทย
  ปศุสัตว์, สัตว์ปีก ได้แก่
 
กระบือ
สุกร
เป็ด
 
โค
ไก่    
  การประมง มีครัวเรือนที่ทำการประมงประมาณ 20 ครัวเรือน
  การอุตสาหกรรม มีท่าดูด หิน ทรายตามลำน้ำแม่ยมจำนวน 4 ท่า