หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
 


นายจรัล ทาระเนตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม


นายสมพล สีธิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
 


นายวิจิตร ดอกจำปา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม