หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า
การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้
ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่ยม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลแม่ยม
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 054-069-621 , 089-950-3553
1
2
3
 
 
 
 


นายเงิน จันตะปะตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
โทรศัพท์ 081- 8849646
 


นายจรัล ทาระเนตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
โทรศัพท์ 094-8230673


นายสมพล สีธิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
โทรศัพท์ 094-8378326
 


นายวิจิตร ดอกจำปา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม
โทรศัพท์ 096-0295274